AJ Tid OB-tid MR Tid OB-tid EG Tid OB-tid        
v.1 18-12-31 måndag 09:45(x)15:15 5,50                 Nyårsafton 10-15   v.1
  19-01-01 tisdag                     Nyårsdagen Stängt    
  19-01-02 onsdag       09:15(x)14:15 5,00 0,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50        
  19-01-03 torsdag       09:15(x)14:15 5,00 0,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50        
  19-01-04 fredag       09:45(x)14:45 5,00 0,00 14:45(x)19:15 4,50 0,50        
  19-01-05 lördag 09:45-17:15 7,50 5,25               Trettondagen 10-17    
  19-01-06 söndag 10:30-17:15 6,75 6,75               Trettondag jul 11-17    
v.2 19-01-07 måndag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                   v.2
  19-01-08 tisdag       09:15(x)14:15 5,00 0,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50        
  19-01-09 onsdag       14:15(x)19:15 5,00 0,50 09:15(x)14:15 5,00 0,00        
  19-01-10 torsdag       14:15(x)19:15 5,00 0,50 09:15(x)14:15 5,00 0,00        
  19-01-11 fredag       14:45(x)19:15 4,50 0,50 09:45(x)14:45 5,00 0,00        
  19-01-12 lördag 09:45-17:15 7,50 5,25                    
  19-01-13 söndag 10:30-17:15 6,75 6,75                    
      AJ Tid OB-tid MR Tid OB-tid EG Tid OB-tid        
v.3 19-01-14 måndag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                   v.3
  19-01-15 tisdag 13:00(x)19:15 5,25 0,50       09:15(30)16:45 7,00 0,00        
  19-01-16 onsdag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                    
  19-01-17 torsdag Hemmakontor 8,00 0,00 09:45(x)14:45 5,00 0,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50        
  19-01-18 fredag       09:45(x)14:45 5,00 0,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50        
  19-01-19 lördag 09:50(x)17:05 7,25 5,15                    
  19-01-20 söndag 10:50(x)17:05 6,25 6,25                    
v.4 19-01-21 måndag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                   v.4
  19-01-22 tisdag 13:00(x)19:15 5,25 0,50       09:15(30)16:45 7,00 0,00        
  19-01-23 onsdag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                    
  19-01-24 torsdag Hemmakontor 8,00 0,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50 09:45(x)14:45 5,00 0,00        
  19-01-25 fredag       14:15(x)19:15 5,00 0,50 09:45(x)14:45 5,00 0,00        
  19-01-26 lördag       09:20(x)17:05 7,75 5,15              
  19-01-27 söndag       10:50(x)17:05 6,25 6,25              
v.5 19-01-28 måndag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                   v.5
  19-01-29 tisdag 13:00(x)19:15 5,25 0,50       09:15(30)16:45 7,00 0,00        
  19-01-30 onsdag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                    
  19-01-31 torsdag Hemmakontor 8,00 0,00 09:45(x)14:45 5,00 0,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50        
  19-02-01 fredag       09:45(x)14:45 5,00 0,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50        
  19-02-02 lördag 09:50(x)17:05 7,25 5,15                    
  19-02-03 söndag 10:50(x)17:05 6,25 6,25                    
v.6 19-02-04 måndag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                   v.6
  19-02-05 tisdag 13:00(x)19:15 5,25 0,50       09:15(30)16:45 7,00 0,00        
  19-02-06 onsdag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                    
  19-02-07 torsdag Hemmakontor 8,00 0,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50 09:45(x)14:45 5,00 0,00        
  19-02-08 fredag       14:15(x)19:15 5,00 0,50 09:45(x)14:45 5,00 0,00        
  19-02-09 lördag       09:20(x)17:05 7,75 5,15              
  19-02-10 söndag       10:50(x)17:05 6,25 6,25              
v.7 19-02-11 måndag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                   v.7
  19-02-12 tisdag 13:00(x)19:15 5,25 0,50       09:15(30)16:45 7,00 0,00        
  19-02-13 onsdag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                    
  19-02-14 torsdag Hemmakontor 8,00 0,00 09:45(x)14:45 5,00 0,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50        
  19-02-15 fredag       09:45(x)14:45 5,00 0,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50        
  19-02-16 lördag 09:50(x)17:05 7,25 5,15                    
  19-02-17 söndag 10:50(x)17:05 6,25 6,25                    
v.8 19-02-18 måndag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                   v.8
  19-02-19 tisdag 13:00(x)19:15 5,25 0,50       09:15(30)16:45 7,00 0,00        
  19-02-20 onsdag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                    
  19-02-21 torsdag Hemmakontor 8,00 0,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50 09:45(x)14:45 5,00 0,00        
  19-02-22 fredag       14:15(x)19:15 5,00 0,50 09:45(x)14:45 5,00 0,00        
  19-02-23 lördag       09:20(x)17:05 7,75 5,15              
  19-02-24 söndag       10:50(x)17:05 6,25 6,25              
v.9 19-02-25 måndag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                   v.9
  19-02-26 tisdag 13:00(x)19:15 5,25 0,50       09:15(30)16:45 7,00 0,00        
  19-02-27 onsdag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                    
  19-02-28 torsdag Hemmakontor 8,00 0,00 09:45(x)14:45 5,00 0,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50        
  19-03-01 fredag       09:45(x)14:45 5,00 0,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50        
  19-03-02 lördag 09:50(x)17:05 7,25 5,15                    
  19-03-03 söndag 10:50(x)17:05 6,25 6,25                    
v.10 19-03-04 måndag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                   v.10
  19-03-05 tisdag 13:00(x)19:15 5,25 0,50       09:15(30)16:45 7,00 0,00        
  19-03-06 onsdag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                    
  19-03-07 torsdag Hemmakontor 8,00 0,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50 09:45(x)14:45 5,00 0,00        
  19-03-08 fredag       14:15(x)19:15 5,00 0,50 09:45(x)14:45 5,00 0,00        
  19-03-09 lördag       09:20(x)17:05 7,75 5,15              
  19-03-10 söndag       10:50(x)17:05 6,25 6,25              
v.11 19-03-11 måndag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                   v.11
  19-03-12 tisdag 13:00(x)19:15 5,25 0,50       09:15(30)16:45 7,00 0,00        
  19-03-13 onsdag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                    
  19-03-14 torsdag Hemmakontor 8,00 0,00 09:45(x)14:45 5,00 0,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50        
  19-03-15 fredag       09:45(x)14:45 5,00 0,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50        
  19-03-16 lördag 09:50(x)17:05 7,25 5,15                    
  19-03-17 söndag 10:50(x)17:05 6,25 6,25                    
v.12 19-03-18 måndag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                   v.12
  19-03-19 tisdag 13:00(x)19:15 5,25 0,50       09:15(30)16:45 7,00 0,00        
  19-03-20 onsdag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                    
  19-03-21 torsdag Hemmakontor 8,00 0,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50 09:45(x)14:45 5,00 0,00        
  19-03-22 fredag       14:15(x)19:15 5,00 0,50 09:45(x)14:45 5,00 0,00        
  19-03-23 lördag       09:20(x)17:05 7,75 5,15              
  19-03-24 söndag       10:50(x)17:05 6,25 6,25              
v.13 19-03-25 måndag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                   v.13
  19-03-26 tisdag 13:00(x)19:15 5,25 0,50       09:15(30)16:45 7,00 0,00        
  19-03-27 onsdag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                    
  19-03-28 torsdag Hemmakontor 8,00 0,00 09:45(x)14:45 5,00 0,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50        
  19-03-29 fredag       09:45(x)14:45 5,00 0,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50        
  19-03-30 lördag 09:50(x)17:05 7,25 5,15                    
  19-03-31 söndag 10:50(x)17:05 6,25 6,25                    
v.14 19-04-01 måndag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                   v.14
  19-04-02 tisdag 13:00(x)19:15 5,25 0,50       09:15(30)16:45 7,00 0,00        
  19-04-03 onsdag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                    
  19-04-04 torsdag Hemmakontor 8,00 0,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50 09:45(x)14:45 5,00 0,00        
  19-04-05 fredag       14:15(x)19:15 5,00 0,50 09:45(x)14:45 5,00 0,00        
  19-04-06 lördag       09:20(x)17:05 7,75 5,15              
  19-04-07 söndag       10:50(x)17:05 6,25 6,25              
v.15 19-04-08 måndag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                   v.15
  19-04-09 tisdag 13:00(x)19:15 5,25 0,50       09:15(30)16:45 7,00 0,00        
  19-04-10 onsdag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                    
  19-04-11 torsdag Hemmakontor 8,00 0,00 09:45(x)14:45 5,00 0,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50        
  19-04-12 fredag       09:45(x)14:45 5,00 0,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50        
  19-04-13 lördag 09:50(x)17:05 7,25 5,15                    
  19-04-14 söndag 10:50(x)17:05 6,25 6,25                    
v.16 19-04-15 måndag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                   v.16
  19-04-16 tisdag 13:00(x)19:15 5,25 0,50       09:15(30)16:45 7,00 0,00        
  19-04-17 onsdag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                    
  19-04-18 torsdag Hemmakontor 8,00 0,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50 09:45(x)14:45 5,00 0,00   Skärtorsdag 10-19    
  19-04-19 fredag       14:15(x)17:15 3,00 3,00 10:45(x)14:45 4,00 4,00   Långfredag 11-17    
  19-04-20 lördag       09:20(x)17:05 7,75 5,15         Påskafton 10-17    
  19-04-21 söndag       10:50(x)17:05 6,25 6,25         Påskdagen 11-17    
v.17 19-04-22 måndag 10:50(x)17:05 6,25 6,25               Annandag påsk 11-17   v.17
  19-04-23 tisdag 13:00(x)19:15 5,25 0,50       09:15(30)16:45 7,00 0,00        
  19-04-24 onsdag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                    
  19-04-25 torsdag Hemmakontor 8,00 0,00 09:45(x)14:45 5,00 0,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50        
  19-04-26 fredag       09:45(x)14:45 5,00 0,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50        
  19-04-27 lördag 09:50(x)17:05 7,25 5,15                    
  19-04-28 söndag 10:50(x)17:05 6,25 6,25                    
v.18 19-04-29 måndag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                   v.18
  19-04-30 tisdag 13:00(x)19:15 5,25 0,50       09:15(30)16:45 7,00 0,00   Valborgsmässoafton 10-19    
  19-05-01 onsdag 10:50(x)17:05 6,25 6,25               1:a maj 11-17    
  19-05-02 torsdag Hemmakontor 8,00 0,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50 09:45(x)14:45 5,00 0,00        
  19-05-03 fredag       14:15(x)19:15 5,00 0,50 09:45(x)14:45 5,00 0,00        
  19-05-04 lördag       09:20(x)17:05 7,75 5,15              
  19-05-05 söndag       10:50(x)17:05 6,25 6,25              
v.19 19-05-06 måndag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                   v.19
  19-05-07 tisdag 13:00(x)19:15 5,25 0,50       09:15(30)16:45 7,00 0,00        
  19-05-08 onsdag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                    
  19-05-09 torsdag Hemmakontor 8,00 0,00 09:45(x)14:45 5,00 0,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50        
  19-05-10 fredag       09:45(x)14:45 5,00 0,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50        
  19-05-11 lördag 09:50(x)17:05 7,25 5,15                    
  19-05-12 söndag 10:50(x)17:05 6,25 6,25                    
v.20 19-05-13 måndag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                   v.20
  19-05-14 tisdag 13:00(x)19:15 5,25 0,50       09:15(30)16:45 7,00 0,00        
  19-05-15 onsdag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                    
  19-05-16 torsdag Hemmakontor 8,00 0,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50 09:45(x)14:45 5,00 0,00        
  19-05-17 fredag       14:15(x)19:15 5,00 0,50 09:45(x)14:45 5,00 0,00        
  19-05-18 lördag       09:20(x)17:05 7,75 5,15              
  19-05-19 söndag       10:50(x)17:05 6,25 6,25              
v.21 19-05-20 måndag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                   v.21
  19-05-21 tisdag 13:00(x)19:15 5,25 0,50       09:15(30)16:45 7,00 0,00        
  19-05-22 onsdag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                    
  19-05-23 torsdag Hemmakontor 8,00 0,00 09:45(x)14:45 5,00 0,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50        
  19-05-24 fredag       09:45(x)14:45 5,00 0,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50        
  19-05-25 lördag 09:50(x)17:05 7,25 5,15                    
  19-05-26 söndag 10:50(x)17:05 6,25 6,25                    
v.22 19-05-27 måndag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                   v.22
  19-05-28 tisdag 13:00(x)19:15 5,25 0,50       09:15(30)16:45 7,00 0,00        
  19-05-29 onsdag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                    
  19-05-30 torsdag 14:15(x)17:15 3,00 3,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50 10:45(x)14:45 4,00 4,00   Kristi Himmelsfärdsdag 11-17    
  19-05-31 fredag 14:15(x)19:15 5,00 0,50 14:15(x)19:15 5,00 0,50 09:45(x)14:45 5,00 0,00        
  19-06-01 lördag Bortrest     09:20(x)17:05 7,75 5,15 09:20(x)17:05 7,75 5,15         AJ ledig (MC-resa), MR vill vara ledig
  19-06-02 söndag Bortrest     10:50(x)17:05 6,25 6,25 10:50(x)17:05 6,25 6,25         AJ ledig (MC-resa), MR vill vara ledig
v.23 19-06-03 måndag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                   v.23
  19-06-04 tisdag 13:00(x)19:15 5,25 0,50       09:15(30)16:45 7,00 0,00        
  19-06-05 onsdag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                    
  19-06-06 torsdag Hemmakontor 8,00 0,00 10:45(x)14:45 4,00 4,00 14:15(x)17:15 3,00 3,00   Nationaldagen 11-17    
  19-06-07 fredag       09:45(x)14:45 5,00 0,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50        
  19-06-08 lördag 09:50(x)17:05 7,25 5,15                    
  19-06-09 söndag 10:50(x)17:05 6,25 6,25                    
v.24 19-06-10 måndag 09:45(x)19:15 9,50 0,50 09:45(x)14:45 5,00 0,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50 Aaza sem   MR/EG v.24
  19-06-11 tisdag 13:00(x)19:15 5,25 0,50       09:15(30)16:45 7,00 0,00 Aaza sem BJ 13:00(x)19:15 BJ/EG?  
  19-06-12 onsdag 09:45(x)19:15 9,50 0,50 14:15(x)19:15 5,00 0,50       Aaza sem BJ 09:45(x)14:45 BJ/MR?  
  19-06-13 torsdag       14:15(x)19:15 5,00 0,50 09:45(x)14:45 5,00 0,00 Aaza sem   OK   HOJROCK
  19-06-14 fredag       14:15(x)19:15 5,00 0,50 09:45(x)14:45 5,00 0,00 Aaza sem   OK   HOJROCK
  19-06-15 lördag       09:20(x)17:05 7,75 5,15       Aaza sem   OK   HOJROCK
  19-06-16 söndag       10:50(x)17:05 6,25 6,25       Aaza sem   OK  
v.25 19-06-17 måndag 09:45(x)19:15 9,50 0,50 09:45(x)14:45 5,00 0,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50 Aaza sem   MR/EG v.25
  19-06-18 tisdag 13:00(x)19:15 5,25 0,50       09:15(30)16:45 7,00 0,00 Aaza sem BJ 13:00(x)19:15 BJ/EG?  
  19-06-19 onsdag 09:45(x)19:15 9,50 0,50 14:15(x)19:15 5,00 0,50       Aaza sem BJ 09:45(x)14:45 BJ/MR?  
  19-06-20 torsdag       09:45(x)14:45 5,00 0,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50 Aaza sem   OK  
  19-06-21 fredag       09:45(x)14:45 5,00 0,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50 Aaza sem Midsommarafton stängt OK  
  19-06-22 lördag 09:50(x)17:05 7,25 5,15             Aaza sem Midsommardagen stängt OK  
  19-06-23 söndag 10:50(x)17:05 6,25 6,25             Aaza sem BJ (ZF) 10:50(x)17:05 BJ/ZF?  
v.26 19-06-24 måndag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                   v.26
  19-06-25 tisdag 13:00(x)19:15 5,25 0,50       09:15(30)16:45 7,00 0,00        
  19-06-26 onsdag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                    
  19-06-27 torsdag Hemmakontor 8,00 0,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50 09:45(x)14:45 5,00 0,00        
  19-06-28 fredag       14:15(x)19:15 5,00 0,50 09:45(x)14:45 5,00 0,00        
  19-06-29 lördag       09:20(x)17:05 7,75 5,15              
  19-06-30 söndag       10:50(x)17:05 6,25 6,25              
v.27 19-07-01 måndag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                   v.27
  19-07-02 tisdag 13:00(x)19:15 5,25 0,50       09:15(30)16:45 7,00 0,00        
  19-07-03 onsdag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                    
  19-07-04 torsdag Hemmakontor 8,00 0,00 09:45(x)14:45 5,00 0,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50        
  19-07-05 fredag       09:45(x)14:45 5,00 0,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50        
  19-07-06 lördag 09:50(x)17:05 7,25 5,15                    
  19-07-07 söndag 10:50(x)17:05 6,25 6,25                    
v.28 19-07-08 måndag 09:45(x)19:15 9,50 0,50             EG     v.28
  19-07-09 tisdag 09:45(x)19:15 9,50 0,50       09:15(30)16:45 7,00 0,00 EG      
  19-07-10 onsdag 09:45(x)19:15 9,50 0,50             EG      
  19-07-11 torsdag 09:45(x)14:45 5,00 0,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50 09:45(x)14:45 5,00 0,00 EG      
  19-07-12 fredag 09:45(x)14:45 5,00 0,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50 09:45(x)14:45 5,00 0,00 EG      
  19-07-13 lördag       09:20(x)17:05 7,75 5,15       EG      
  19-07-14 söndag       10:50(x)17:05 6,25 6,25       EG      
v.29 19-07-15 måndag 09:45(x)19:15 9,50 0,50             EG/MR sem?     v.29
  19-07-16 tisdag 09:45(x)19:15 9,50 0,50       09:15(30)16:45 7,00 0,00 EG/MR sem?      
  19-07-17 onsdag 09:45(x)19:15 9,50 0,50             EG/MR sem?      
  19-07-18 torsdag 09:45(x)19:15 9,50 0,50 09:45(x)14:45 5,00 0,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50 EG/MR sem?      
  19-07-19 fredag 09:45(x)19:15 9,50 0,50 09:45(x)14:45 5,00 0,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50 EG/MR sem?      
  19-07-20 lördag 09:50(x)17:05 7,25 5,15             EG/MR sem?      
  19-07-21 söndag 10:50(x)17:05 6,25 6,25             EG/MR sem?      
v.30 19-07-22 måndag 09:45(x)19:15 9,50 0,50             EG/MR sem?     v.30
  19-07-23 tisdag 09:45(x)19:15 9,50 0,50       09:15(30)16:45 7,00 0,00 EG/MR sem?      
  19-07-24 onsdag 09:45(x)19:15 9,50 0,50             EG/MR sem?      
  19-07-25 torsdag 09:45(x)19:15 9,50 0,50 14:15(x)19:15 5,00 0,50 09:45(x)14:45 5,00 0,00 EG/MR sem?      
  19-07-26 fredag 09:45(x)19:15 9,50 0,50 14:15(x)19:15 5,00 0,50 09:45(x)14:45 5,00 0,00 EG/MR sem?      
  19-07-27 lördag 09:50(x)17:05 7,25 5,15 09:20(x)17:05 7,75 5,15       EG/MR sem?      
  19-07-28 söndag 10:50(x)17:05 6,25 6,25 10:50(x)17:05 6,25 6,25       EG/MR sem?      
v.31 19-07-29 måndag 09:45(x)19:15 9,50 0,50             MR     v.31
  19-07-30 tisdag 13:00(x)19:15 5,25 0,50       09:15(30)16:45 7,00 0,00 MR      
  19-07-31 onsdag 09:45(x)19:15 9,50 0,50             MR      
  19-08-01 torsdag 09:45(x)14:45 5,00 0,00 09:45(x)14:45 5,00 0,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50 MR      
  19-08-02 fredag 09:45(x)14:45 5,00 0,00 09:45(x)14:45 5,00 0,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50 MR      
  19-08-03 lördag 09:50(x)17:05 7,25 5,15             MR      
  19-08-04 söndag 10:50(x)17:05 6,25 6,25             EG/MR sem?      
v.32 19-08-05 måndag 09:45(x)19:15 9,50 0,50 09:45(x)14:45 5,00 0,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50 Aaza sem   MR/EG v.32
  19-08-06 tisdag 13:00(x)19:15 5,25 0,50       09:15(30)16:45 7,00 0,00 Aaza sem BJ 13:00(x)19:15 BJ/EG?  
  19-08-07 onsdag 09:45(x)19:15 9,50 0,50 14:15(x)19:15 5,00 0,50       Aaza sem BJ 09:45(x)14:45 BJ/MR?  
  19-08-08 torsdag       14:15(x)19:15 5,00 0,50 09:45(x)14:45 5,00 0,00 Aaza sem   OK  
  19-08-09 fredag       14:15(x)19:15 5,00 0,50 09:45(x)14:45 5,00 0,00 Aaza sem   OK  
  19-08-10 lördag       09:20(x)17:05 7,75 5,15       Aaza sem   OK  
  19-08-11 söndag       10:50(x)17:05 6,25 6,25       Aaza sem   OK  
v.33 19-08-12 måndag 09:45(x)19:15 9,50 0,50 09:45(x)14:45 5,00 0,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50 Aaza sem   MR/EG v.33
  19-08-13 tisdag 13:00(x)19:15 5,25 0,50       09:15(30)16:45 7,00 0,00 Aaza sem BJ 13:00(x)19:15 BJ/EG?  
  19-08-14 onsdag 09:45(x)19:15 9,50 0,50 14:15(x)19:15 5,00 0,50       Aaza sem BJ 09:45(x)14:45 BJ/MR?  
  19-08-15 torsdag       09:45(x)14:45 5,00 0,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50 Aaza sem   OK  
  19-08-16 fredag       09:45(x)14:45 5,00 0,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50 Aaza sem   OK  
  19-08-17 lördag 09:50(x)17:05 7,25 5,15             Aaza sem BJ (ZF) 09:50(x)17:05 BJ/MR?  
  19-08-18 söndag 10:50(x)17:05 6,25 6,25             Aaza sem BJ (ZF) 10:50(x)17:05 BJ/ZF?  
v.34 19-08-19 måndag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                   v.34
  19-08-20 tisdag 13:00(x)19:15 5,25 0,50       09:15(30)16:45 7,00 0,00        
  19-08-21 onsdag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                    
  19-08-22 torsdag Hemmakontor 8,00 0,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50 09:45(x)14:45 5,00 0,00        
  19-08-23 fredag       14:15(x)19:15 5,00 0,50 09:45(x)14:45 5,00 0,00        
  19-08-24 lördag       09:20(x)17:05 7,75 5,15              
  19-08-25 söndag       10:50(x)17:05 6,25 6,25              
v.35 19-08-26 måndag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                   v.35
  19-08-27 tisdag 13:00(x)19:15 5,25 0,50       09:15(30)16:45 7,00 0,00        
  19-08-28 onsdag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                    
  19-08-29 torsdag Hemmakontor 8,00 0,00 09:45(x)14:45 5,00 0,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50        
  19-08-30 fredag       09:45(x)14:45 5,00 0,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50        
  19-08-31 lördag 09:50(x)17:05 7,25 5,15                    
  19-09-01 söndag 10:50(x)17:05 6,25 6,25                    
v.36 19-09-02 måndag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                   v.36
  19-09-03 tisdag 13:00(x)19:15 5,25 0,50       09:15(30)16:45 7,00 0,00        
  19-09-04 onsdag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                    
  19-09-05 torsdag Hemmakontor 8,00 0,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50 09:45(x)14:45 5,00 0,00        
  19-09-06 fredag       14:15(x)19:15 5,00 0,50 09:45(x)14:45 5,00 0,00        
  19-09-07 lördag       09:20(x)17:05 7,75 5,15              
  19-09-08 söndag       10:50(x)17:05 6,25 6,25              
v.37 19-09-09 måndag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                   v.37
  19-09-10 tisdag 13:00(x)19:15 5,25 0,50       09:15(30)16:45 7,00 0,00        
  19-09-11 onsdag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                    
  19-09-12 torsdag Hemmakontor 8,00 0,00 09:45(x)14:45 5,00 0,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50        
  19-09-13 fredag       09:45(x)14:45 5,00 0,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50        
  19-09-14 lördag 09:50(x)17:05 7,25 5,15                    
  19-09-15 söndag 10:50(x)17:05 6,25 6,25                    
v.38 19-09-16 måndag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                   v.38
  19-09-17 tisdag 13:00(x)19:15 5,25 0,50       09:15(30)16:45 7,00 0,00        
  19-09-18 onsdag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                    
  19-09-19 torsdag Hemmakontor 8,00 0,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50 09:45(x)14:45 5,00 0,00        
  19-09-20 fredag       14:15(x)19:15 5,00 0,50 09:45(x)14:45 5,00 0,00        
  19-09-21 lördag       09:20(x)17:05 7,75 5,15              
  19-09-22 söndag       10:50(x)17:05 6,25 6,25              
v.39 19-09-23 måndag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                   v.39
  19-09-24 tisdag 13:00(x)19:15 5,25 0,50       09:15(30)16:45 7,00 0,00        
  19-09-25 onsdag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                    
  19-09-26 torsdag Hemmakontor 8,00 0,00 09:45(x)14:45 5,00 0,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50        
  19-09-27 fredag       09:45(x)14:45 5,00 0,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50        
  19-09-28 lördag 09:50(x)17:05 7,25 5,15                    
  19-09-29 söndag 10:50(x)17:05 6,25 6,25                    
v.40 19-09-30 måndag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                   v.40
  19-10-01 tisdag 13:00(x)19:15 5,25 0,50       09:15(30)16:45 7,00 0,00        
  19-10-02 onsdag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                    
  19-10-03 torsdag Hemmakontor 8,00 0,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50 09:45(x)14:45 5,00 0,00        
  19-10-04 fredag       14:15(x)19:15 5,00 0,50 09:45(x)14:45 5,00 0,00        
  19-10-05 lördag       09:20(x)17:05 7,75 5,15              
  19-10-06 söndag       10:50(x)17:05 6,25 6,25              
v.41 19-10-07 måndag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                   v.41
  19-10-08 tisdag 13:00(x)19:15 5,25 0,50       09:15(30)16:45 7,00 0,00        
  19-10-09 onsdag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                    
  19-10-10 torsdag Hemmakontor 8,00 0,00 09:45(x)14:45 5,00 0,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50        
  19-10-11 fredag       09:45(x)14:45 5,00 0,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50        
  19-10-12 lördag 09:50(x)17:05 7,25 5,15                    
  19-10-13 söndag 10:50(x)17:05 6,25 6,25                    
v.42 19-10-14 måndag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                   v.42
  19-10-15 tisdag 13:00(x)19:15 5,25 0,50       09:15(30)16:45 7,00 0,00        
  19-10-16 onsdag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                    
  19-10-17 torsdag Hemmakontor 8,00 0,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50 09:45(x)14:45 5,00 0,00        
  19-10-18 fredag       14:15(x)19:15 5,00 0,50 09:45(x)14:45 5,00 0,00        
  19-10-19 lördag       09:20(x)17:05 7,75 5,15              
  19-10-20 söndag       10:50(x)17:05 6,25 6,25              
v.43 19-10-21 måndag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                   v.43
  19-10-22 tisdag 13:00(x)19:15 5,25 0,50       09:15(30)16:45 7,00 0,00        
  19-10-23 onsdag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                    
  19-10-24 torsdag Hemmakontor 8,00 0,00 09:45(x)14:45 5,00 0,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50        
  19-10-25 fredag       09:45(x)14:45 5,00 0,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50        
  19-10-26 lördag 09:50(x)17:05 7,25 5,15                    
  19-10-27 söndag 10:50(x)17:05 6,25 6,25                    
v.44 19-10-28 måndag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                   v.44
  19-10-29 tisdag 13:00(x)19:15 5,25 0,50       09:15(30)16:45 7,00 0,00        
  19-10-30 onsdag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                    
  19-10-31 torsdag Hemmakontor 8,00 0,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50 09:45(x)14:45 5,00 0,00        
  19-11-01 fredag       14:15(x)19:15 5,00 0,50 09:45(x)14:45 5,00 0,00        
  19-11-02 lördag       09:20(x)17:05 7,75 7,75         Alla helgons dag 10-17    
  19-11-03 söndag       10:50(x)17:05 6,25 6,25              
v.45 19-11-04 måndag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                   v.45
  19-11-05 tisdag 13:00(x)19:15 5,25 0,50       09:15(30)16:45 7,00 0,00        
  19-11-06 onsdag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                    
  19-11-07 torsdag Hemmakontor 8,00 0,00 09:45(x)14:45 5,00 0,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50        
  19-11-08 fredag       09:45(x)14:45 5,00 0,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50        
  19-11-09 lördag 09:50(x)17:05 7,25 5,15                    
  19-11-10 söndag 10:50(x)17:05 6,25 6,25                    
v.46 19-11-11 måndag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                   v.46
  19-11-12 tisdag 13:00(x)19:15 5,25 0,50       09:15(30)16:45 7,00 0,00        
  19-11-13 onsdag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                    
  19-11-14 torsdag Hemmakontor 8,00 0,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50 09:45(x)14:45 5,00 0,00        
  19-11-15 fredag       14:15(x)19:15 5,00 0,50 09:45(x)14:45 5,00 0,00        
  19-11-16 lördag       09:20(x)17:05 7,75 5,15              
  19-11-17 söndag       10:50(x)17:05 6,25 6,25              
v.47 19-11-18 måndag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                   v.47
  19-11-19 tisdag 13:00(x)19:15 5,25 0,50       09:15(30)16:45 7,00 0,00        
  19-11-20 onsdag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                    
  19-11-21 torsdag Hemmakontor 8,00 0,00 09:45(x)14:45 5,00 0,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50        
  19-11-22 fredag       09:45(x)14:45 5,00 0,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50        
  19-11-23 lördag 09:50(x)17:05 7,25 5,15                    
  19-11-24 söndag 10:50(x)17:05 6,25 6,25                    
v.48 19-11-25 måndag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                   v.48
  19-11-26 tisdag 13:00(x)19:15 5,25 0,50       09:15(30)16:45 7,00 0,00        
  19-11-27 onsdag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                    
  19-11-28 torsdag Hemmakontor 8,00 0,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50 09:45(x)14:45 5,00 0,00        
  19-11-29 fredag 15:00-21:15 x x 11:30(30)17:00 5,00 0,00 09:45(30)15:15 5,00 0,00   Black Friday 10-21    
  19-11-30 lördag       09:20(x)17:05 7,75 5,15              
  19-12-01 söndag       10:50(x)17:05 6,25 6,25              
v.49 19-12-02 måndag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                   v.49
  19-12-03 tisdag 13:00(x)19:15 5,25 0,50       09:15(30)16:45 7,00 0,00        
  19-12-04 onsdag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                    
  19-12-05 torsdag Hemmakontor 8,00 0,00 09:45(x)14:45 5,00 0,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50        
  19-12-06 fredag       09:45(x)14:45 5,00 0,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50        
  19-12-07 lördag 09:50(x)17:05 7,25 5,15                    
  19-12-08 söndag 10:50(x)17:05 6,25 6,25                    
v.50 19-12-09 måndag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                   v.50
  19-12-10 tisdag 13:00(x)19:15 5,25 0,50       09:15(30)16:45 7,00 0,00        
  19-12-11 onsdag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                    
  19-12-12 torsdag Hemmakontor 8,00 0,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50 09:45(x)14:45 5,00 0,00        
  19-12-13 fredag       14:15(x)19:15 5,00 0,50 09:45(x)14:45 5,00 0,00        
  19-12-14 lördag       09:20(x)17:05 7,75 5,15              
  19-12-15 söndag       10:50(x)17:05 6,25 6,25         Tredje advent 11-17    
v.51 19-12-16 måndag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                   v.51
  19-12-17 tisdag 13:00(x)19:15 5,25 0,50       09:15(30)16:45 7,00 0,00        
  19-12-18 onsdag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                    
  19-12-19 torsdag 16:15(x)19:15 * * 09:45(x)14:45 5,00 0,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50   Tomtenatta 10-22*    
  19-12-20 fredag       09:45(x)14:45 5,00 0,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50        
  19-12-21 lördag 09:50(x)18:05 8,25 6,15               Lördag före julafton 10-18    
  19-12-22 söndag 10:50(x)18:05 7,25 7,25               Fjärde advent 10-18    
v.52 19-12-23 måndag 09:45(x)18:15 8,50 0,00               Måndag före julafton 10-18   v.52
  19-12-24 tisdag 13:00(x)19:15 5,25 0,50       09:15(30)16:45 7,00 0,00   Julafton Stängt    
  19-12-25 onsdag 09:45(x)19:15 9,50 0,50               Juldagen stängt    
  19-12-26 torsdag       14:15(x)18:15 4,00 4,00 09:45(x)14:45 5,00 5,00   Annandag jul 10-18    
  19-12-27 fredag       14:15(x)19:15 5,00 0,50 09:45(x)14:45 5,00 0,00        
  19-12-28 lördag       09:20(x)17:05 7,75 5,15              
  19-12-29 söndag       10:50(x)17:05 6,25 6,25              
v.1 19-12-30 måndag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                   v.1
  19-12-31 tisdag 13:00(x)19:15 5,25 0,50       09:15(30)15:45 7,00 3,75   Nyårsafton 10-15    
  20-01-01 onsdag 09:45(x)19:15 9,50 0,50               Stängt    
  20-01-02 torsdag Hemmakontor 8,00 0,00 09:45(x)14:45 5,00 0,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50        
  20-01-03 fredag       09:45(x)14:45 5,00 0,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50        
  20-01-04 lördag 09:50(x)17:05 7,25 5,15                    
  20-01-05 söndag 10:50(x)17:05 6,25 6,25               Trettondagsafton 11-17    
v.2 20-01-06 måndag 10:50(x)17:05 6,25 6,26               Trettondag jul 11-17   v.2
  20-01-07 tisdag 13:00(x)19:15 5,25 0,50       09:15(30)16:45 7,00 0,00        
  20-01-08 onsdag 09:45(x)19:15 9,50 0,50                    
  20-01-09 torsdag Hemmakontor 8,00 0,00 14:15(x)19:15 5,00 0,50 09:45(x)14:45 5,00 0,00        
  20-01-10 fredag       14:15(x)19:15 5,00 0,50 09:45(x)14:45 5,00 0,00        
  20-01-11 lördag       09:20(x)17:05 7,75 5,15              
  20-01-12 söndag       10:50(x)17:05 6,25 6,25